รหัสวิทยุสื่อสาร

 

 
    เกร็ดความรู้ สำหรับผู้เริ่มใช้วิทยุสื่อสาร รหัสวิทยุสื่อสารถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการ รับ-ส่ง ข้อความผ่านคลื่นความถี่ โดยรหัสวิทยุสื่อสารส่วนใหญ่ จะใช้เพียงโค็ดสั้นๆ เพื่อง่ายต่อการจับใจความจากผู้ส่งไปยังผู้รับ ซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างโค็ดวิทยุสื่อสารมาให้ได้ทำการเรียนรู้กันค่ะ
รหัสวิทยุสื่อสาร
รหัส (Code)
ความหมาย
รหัส (Code)
ความหมาย
  ว.0คำสั่ง  ว.29มีราชการ/ธุระ
  ว.00รอก่อน / คอยก่อน /ให้คอยอยู่  ว.30จำนวน/ขอทราบจำนวน
  ว.01ที่ทำงาน  ว.31เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 1
  ว.02ที่พัก / บ้าน  ว.32เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 2
  ว.  1อยุ่ที่ไหน / อยู่ที่......  ว.33เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 3
  ว.  2ได้ยินหรือไม่/ตอบด้วย/ได้ยินแล้ว  ว.34เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 4
  ว.  3ทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง  ว.35เตรียมพร้อมปฏิบัติการ
  ว.  4ปฏิบัติหน้าที่/ดำเนินการ  ว.36เตรียมความพร้อมเต็มอัตรา
  ว.  5ราชการลับ/ความลับ  ว.37เตรียมความพร้อมครึ่งอัตรา
  ว.  6ขอติดต่อด้วย/โต้ตอบด้วย  ว.38เตรียมพร้อม 1/3 อัตรา
  ว.  7ขอความช่วยเหลือ(มีเหตุคับขัน)  ว.39สภาพการจราจรคับคั่ง
  ว.  8ข่าวสาร/ข้อความ  ว.40อุบัติเหตุทางรถยนต์
  ว.  9มีเหตุฉุกเฉิน  ว.41สัญญาณไฟจราจร
  ว.10อยู่ประจำที่/ติดต่อทาง ว.ได้  ว.42ยานพาหนะนำขบวน/ยานพาหนะ
  ว.11หยุดพัก/ติดต่อทาง ว.ได้  ว.43จุดตรวจยานพาหนะ
  ว.12หยุดพัก/ติดต่อทาง ว.ไม่ได้  ว.44ติดต่อทางโทรสาร(FAG)
  ว.13ติดต่อทางโทรศัพท์  ว.50รับประทานอาหาร
  ว.14เลิกงาน/ปิดสถานี  ว.55ให้อำนวยความสะดวก
  ว.15ให้มาพบ/นัดหมาย  ว.60ญาติ /พี่น้อง/เพื่อน
  ว.16ทดสอบสัญญาณวิทยุ  ว.61ขอบคุณ
  ว.16 - 1จับใจความไม่ได้  ว.62สิ่งของ
  ว.16 - 2เสียงไม่ชัดเจน  ว.63บ้าน
  ว.16 - 3เสียงชัดเจนพอใช้ได้  ว.64มีธุระส่วนตัว
  ว.16 - 4เสียงชัดเจนดี  ว.601เครื่องรับ-ส่งวิทยุ
  ว.16 - 5เสียงชัดเจนดีมาก  ว.602สายอากาศวิทยุ
  ว.17มีอันตรายห้ามผ่าน  ว.603รถยนต์
  ว.18นำรถยนต์ออกทดลองเครื่อง/รถเสีย  ว.604ดูโทรทัศน์
  ว.19สถานีถูกยึด/ถูกโจมตี  ว.605รับประทานอาหาร
  ว.20จับกุม/ตรวจค้น  ว.606พูดจาไม่เป็นความจริง
  ว.21ออกเดินทางจาก  ว.607ธุรกิจส่วนตัว
  ว.22ถึง......(สถานที่)  ว.608คนก่อกวน
  ว.23ผ่าน  ว.609คลื่นรบกวน
  ว.24เวลา/ขอทราบเวลา  ว.610คิดถึง
  ว.25ไป  ว.621เงิน
  ว.26ให้ติดต่อทาง ว.ให้น้อยที่สุด  ว.100ขอโทษ/ขออภัย
  ว.27ให้ติดต่อทางโทรพิมพ์   
  ว.28ประชุม/มีประชุม   
รหัสที่ใช้ในการแจ้งเหตุ
  เหตุ 100มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน  เหตุ 221ทำร้ายร่ายกาย ได้รับบาดเจ็บ
  เหตุ 111ลักทรัพย์  เหต ุ231ทำร้ายร่ายกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
  เหตุ 121วิ่งราวทรัพย์  เหตุ 241ฆ่าคนตาย
  เหตุ 131ชิงทรัพย์  เหตุ 300การพนัน
  เหตุ 141ปล้นทรัพย์  เหตุ 501วัตถุต้องสงวัยเกี่ยวกับระเบิด
  เหตุ 200มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย  เหตุ 511ได้เกิดระเบืดขึ้นแล้ว
  เหตุ 201เพลิงไหม้หญ้า  เหตุ 512วัตถุระเบิดตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด
  เหต ุ202ไฟฟ้าลัดวงจร  เหตุ 600นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท
  เหต ุ203เพลิงไหม้ยานพาหนะ  เหตุ 601นักเรียนรวมกลุ่มมีสิ่งบอกเหตุเชื่อว่าจะก่อเหตุ
  เหตุ 204เพลิงไหม้(บ้าน ชุมชน อาคาร........)  เหต ุ602นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
  เหตุ 205เพลิงไหม้อาคารเก็บเชื้อเพลิงสารเคมี  เหตุ 603นักเรียนยกพวกก่อเหตุทำร้ายกันและกัน
  เหตุ 206เพลิงไหม้อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่  เหตุ 604นักเรียนยกพวกก่อเหตุทำร้ายกันถึงความตาย
  เหตุ 211ทำร้ายร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บ  เหตุ 605นักเรียนยกพวกก่อเหตุทำร้ายกันมีวัตถุระเบิด